top of page

Dịch vụ​ doanh nghiệp

Dịch vụ

Phí (từ)

​Lệ phí

1.

Đăng ký và giấy phép kinh doanh

1a.

Trọn gói

101.

Thành lập công ty

– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty

– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)

– Làm thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT

– Khắc con dấu tròn công ty

800,000đ

650,000đ

102.

Thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diện

(Công ty mẹ tại TP.HCM)

700,000đ

50,000đ

103.

Thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diện

(Công ty mẹ tại Tỉnh/TP khác)

1,000,000đ

50,000đ

104.

Thành lập chi nhánh địa điểm kinh doanh

800,000đ

50,000đ

1b.

Dịch vụ lẻ

111.

Thay đổi tên công ty

600,000đ

150,000đ

112.

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

600,000đ

150,000đ

113.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

600,000đ

150,000đ

114.

Thay đổi thành viên - cổ đông góp vốn

600,000đ

150,000đ

115.

Thay đổi người đại diện pháp luật

600,000đ

150,000đ

116.

Tăng/giảm vốn điều lệ công ty

600,000đ

150,000đ

117.

Mã hoá ngành nghề kinh doanh

700,000đ

150,000đ

118.

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp (TNHH MTV, TNHH, TNHH CP)

1,000,000đ

150,000đ

119.

Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân sang TNHH MTV, TNHH

1,000,000đ

150,000đ

120.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh

/ Văn phòng đại diện / Địa điểm kinh doanh

600,000đ

150,000đ

121.

Cấp lại giấy phép kinh doanh (do thất lạc)

700,000đ

150,000đ

122.

Thông báo tài khoản ngân hàng

300,000đ

150,000đ

2.

Hợp đồng mẫu

500,000 đ

3.

Ngừng kinh doanh

301.

​Bán

700,000đ

150,000đ

302.

Giải thể

Liên hệ

302.

Tạm ngưng hoạt động

Liên hệ

303.

​Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Liên hệ

4.

Kế toán – Dịch vụ trọn gói

– Kê khai thuế

– Nộp báo cáo thuế cho cơ quan quản lý

– Theo dõi sổ sách kế toán (thoả thuận)

500,000đ

​(không phát sinh giao dịch và hoá đơn)

Chú ý

– HĐ 1 năm cố định

– HĐ 2 năm 10% discount phí dịch vụ (không bao gồm lệ phí, chưa tính lạm phát)

– HĐ 3 năm 20% discount phí dịch vụ (không bao gồm lệ phí, chưa tính lạm phát)

bottom of page