top of page
Top
XOM_CI_Master_200107-07.png
Artboard 1.png
Artboard 1 copy 7.png
Artboard 1 copy 2.png
Artboard 1 copy 8.png

Xóm nhà ta

Xóm Space là khu cư dân độc lập, gắn bó. Nơi bà con yêu sáng tạo tìm thấy nhau, giao thiệp, cộng tác, cùng chia sẻ không gian làm việc và thư giãn. Ở Xóm, bà con tự do bàn ý tưởng, đối đãi tử tế, công bằng, cùng nhau phát triển.

Ngày tại Xóm bắt đầu với ly cafe thơm nức tự pha trong bếp, băng qua phòng họp thấy bà con đang say sưa "rang tôm" (brainstorm). Rảo bước tới Bảng tin, gặp anh Tổ trưởng hí hoáy cập nhật.  Háo hức nghía coi tuần sau Xóm tổ chức gì, hông quên cười với ảnh một cái. Mở cửa, bước vô phòng, đầy năng lượng, cùng đồng đội lên dây cót cho mục tiêu hôm nay.

Gặp đội ngũ Xóm

XOM_KV_FOUNDER_3_200313.png

Vân Trần

Thủ lĩnh Xóm, chèo lái con thuyền kinh doanh, hoạch định chiến lược, đảm nhận mọi quyết định và dẫn dắt bà con phát triển đúng định hướng.

Xóm Space founders

Audrey Nguyễn

Chị cả của gia đình. Định hình kế hoạch kinh doanh, chăm lo  vận hành và đào tạo con người, truyền tải tinh thần và sứ mệnh Xóm đi muôn nơi.

Xóm Space founders

Kelly Wong

Cố vấn thân thương của Xóm, đứng sau dẫn dắt và hỗ trợ đội ngũ Xóm trong mọi định hướng chiến lược và quyết định quan trọng.

XOM_KV_FOUNDER_4_200423.png

Victoria Nguyễn

Nữ bảo hộ của Xóm, giám sát xây dựng chiến lược, chuẩn hoá quy trình trong nhà, ngoài Xóm, đảm bảo mọi kế hoạch tiến hành trơn tru nhất.

bottom of page