top of page
Anchor 1
TopPage

Tham quan Xóm

XOM_Exterior_G_200805 copy.png

Tầng trệt

1.

Quầy tiếp tân

2.

​Tủ khoá

3.

Thang máy

4.

​Quầy cà phê

5.

Khu bàn ăn uống

6.

Phòng chức năng

7.

Khu Hot Desk

Floor

Tầng lửng

1.

Thang máy

2.

Khu ăn uống

3.

​Phòng họp 01

4.

​Phòng họp 02

XOM_Exterior_M_200805 copy.png
Mezz
XOM_Exterior_1_200806 copy.png

Tầng 01

1.

Thang máy

2.

Khu ăn uống

3.

Studio 101 - 11,4m²

4.

Studio 102 - 11,4m²

5.

Studio 103 - 20,8m²

01
02

Tầng 02

1.

Thang máy

2.

Khu ăn uống

3.

Studio 201 - 11,4m²

4.

Studio 202 - 11,4m²

5.

Studio 203 - 20,8m²

XOM_Exterior_2_200806 copy.png
XOM_Exterior_3_200806 copy.png

Tầng 03

1.

Thang máy

2.

Khu ăn uống

3.

Studio 301 - 11,4m²

4.

Studio 302 - 11,4m²

5.

Studio 303 - 20,8m²

03

Tầng 04

1.

Thang máy

2.

Khu kệ dụng cụ

3.

Quầy Bar Pantry

4.

Studio 401 – 24m²

XOM_Exterior_4_200805 copy.png
04

Không gian Xóm

00_Artboard 1 copy 11.png
00_Artboard 1 copy 5.png
bottom of page